AARTS Bouw BV

Gierelaar 91

4724 DH Wouw

Telefoon : 06 - 22 01 90 65 (Arjan)

                 06 - 40 21 28 15 (Piet )

Email : Info@aartsbouw.nl


Loodsen , Fabriekshallen, Kantoorgebouwen, schelterdocks en Stallen bouw . AARTS Bouw bv heeft zich sterk geprofileerd op de markt van de Utiliteitsbouw. Het bouwen geschied geheel volgens de eisen en wensen van onze klanten en binnen een gesteld budgeten.

Aannemers Utiliteitsbouw

Indien gewenst kunnen wij het volledige ontwerp en de bouwvergunningstraject verzorgen. Wij beschikken op dit terrein over de juiste kennis, ervaring en contacten bij de gemeentes.

Utiliteitsbouw logistieke bedrijven

Logistieke bedrijfspanden, zoals opslag- en distributiecentra worden vaak voorzien van laadkuilen, hellingbanen, loading docks, en dergelijke, veelal ook in combinatie met een kantoorfunctie. Voor met name logistieke bedrijven geldt dat de constructie op een zo efficiënt mogelijke wijze dient te worden gerealiseerd, zodat de logistieke functie van het pand wordt geoptimaliseerd. Wij hebben de kennis in huis om daarvoor zorg te dragen.

Stallenbouw

Het bouwen van stallen is vaak minder complex proces met een minder pakket van eisen. Het doel is immers om op een eenvoudige, snelle, efficiënte en relatief goedkope wijze een kwalitatief goede en duurzaam te bouwen. Indien een opdrachtgever zelf een aantal werkzaamheden kan verzorgen is dit geen enkel probleem bij  AARTS bouw bv.

Gezien het arbeidsproces altijd doorgang moet vinden werken wij in nauw overleg en goede samenwerking met onze opdrachtgever waarin duidelijke communicatie centraal staat.

Wij komen graag vrijblijvend bij u langs om uw plannen te bespreken !!


Ook bedrijven kiezen voor :